RZEŹBA

Rzeźba- ołtarz główny
Czas generowania strony : 44 msek.