RZEŹBA

Rzeźba- ołtarz główny
Czas generowania strony : 28 msek.