RZEŹBA

Rzeźba- ołtarz główny
Czas generowania strony : 91 msek.