RZEŹBA

Rzeźba- ołtarz główny
Czas generowania strony : 39 msek.