RZEŹBA

Rzeźba- ołtarz główny
Czas generowania strony : 29 msek.