RZEŹBA

Rzeźba- ołtarz główny
Czas generowania strony : 32 msek.